UMC Utrecht | Publicaties

Eerst meer onderzoek

Eerst meer onderzoek

Registratie

Wij onderzoeken de hersenen in de CT-scan en uw kind gaat vervolgens naar de Intensieve Epilepsie Monitoring Unit op de afdeling neurologie (C3 Oost). Daar [ver]volgen wij de aanvalsregistratie op video en EEG. Door de elektrodenmatjes zien we nu precies waar de aanvallen beginnen.

Testjes

Tussendoor doen wij testjes door kleine stroompjes door de elektroden te laten lopen. Uw kind voelt hier niets van. Wel kan een hand of been gaan bewegen of hij of zij kan bepaalde opdrachten niet meer uitvoeren.

Wij weten zo waar de gebieden zitten die de armen en benen aansturen en waar de gebieden zitten voor onder meer rekenen, geheugen, taal en oriëntatie.

Bewaking

Uw kind wordt 24 uur per dag bewaakt door speciaal opgeleide kinderverpleegkundigen en EEG-laboranten. Ook andere specialisten zijn direct beschikbaar.

U hoort elke dag van ons hoe het met uw kind gaat.

Uitslag

Binnen een week na de implantatie verwijderen wij de elektroden.

Wij hebben nu inzicht in de locatie van de epilepsiehaard en weten of de epilepsie wel of niet is te opereren. In 10 procent van de gevallen is er geen operatie mogelijk. Dat kan een zware teleurstelling zijn voor u en uw kind. Dit kan tot heftige emoties leiden en allerlei (psycho-somatische) klachten. Wij begeleiden u daarbij en bieden u en uw kind alle ondersteuning.

Wat gebeurt er bij een Wada-test?

Uitschakelen en testen hersenhelften

De neuroradioloog brengt via een bloedvat in de lies een katheter in en schuift deze door tot in de halsslagader. Dit doen wij onder lokale verdoving. Met het inspuiten van contrastvloeistof controleren we of de katheter op de juiste plaats zit. Dit is niet pijnlijk, maar het kan wel een warm gevoel in het hoofd geven. Vervolgens maken wij foto's van de hersenvaten.

Slaapmiddel

Nu dienen we het slaapmiddel toe en schakelen de hersenhelft waar we willen opereren, kort uit. De neuropsycholoog doet vervolgens testjes om te kijken welke taken de 'wakkere' hersenhelft verricht. Het gaat daarbij om taal en geheugen.

Uw kind moet voorwerpen benoemen, tekeningen beschrijven en wat geheugentestjes doen.

Na 2 tot 8 minuten is het slaapmiddel uitgewerkt. Samen bespreken we de uitkomsten om te kijken of we genoeg weten. Soms willen wij de andere hersenhelft ook testen of doen we meer testen voor maximale zekerheid.

Na de test

Als de katheter uit de lies is gehaald, komt daar een drukverband. Uw kind moet dan vier uur plat liggen. De zaalarts van de verpleegafdeling bepaalt wanneer uw kind weer naar huis mag.

Bespreken uitslag

We bespreken de uitslag in (een deel van) de Landelijke werkgroep Epilepsiechirurgie. De (kinder)neuroloog bespreekt de uitslag met u. Wellicht weten wij dan meer over de hersenoperatie.

Wada met anesthesie

Bij kinderen die bang zijn voor een prik of in paniek raken, doen wij de Wada-test met behulp van anesthesie. Voor de Wada-test krijgt uw kind een prik in de lies; dit kan pijnlijk zijn. Wij maken nu uw kind kort wakker om de testen te kunnen doen.

Bij de revalidatie streven wij ernaar dat uw naaste zo zelfstandig mogelijk zijn of haar dagelijkse activiteiten weer kan oppakken.

Revalideren is teamwerk

Revalideren is teamwerk. In het Hersencentrum hebben we alle specialisten op het gebied van een herseninfarct verzameld rondom uw naaste. Dit noemen we een multidisciplinaire aanpak: we richten ons op een zo'n compleet mogelijk herstel van lichaam en geest.

- De hoofdbehandelaar is een neuroloog.

- Een verpleegkundige op de afdeling is uw vaste aanspreekpunt.

U kunt met al uw vragen en onzekerheden bij de

verpleegkundige terecht.

- De zaalarts loopt dagelijks zijn ronde en controleert hoe het

gaat. De zaalarts informeert u over de onderzoeken,

de oorzaken, de gevolgen en de behandeling.

- De revalidatiearts stelt het revalidatieprogramma op en

coördineert de zorg.

- Bij de revalidatie worden een fysiotherapeut, een logopedist,

een ergotherapeut, een diëtist en/of een psycholoog ingezet.

Meer informatie over de zorgverleners vindt u hier.

Wij starten niet direct met de operatie. Uw kind moet nog diverse preoperatieve onderzoeken ondergaan, omdat wij zo veilig mogelijk willen opereren. We gaan op zoek naar de exacte locatie van de epilepsiehaard. Waar komt het vandaan? Ook onderzoeken we hoe we de risico's van de operatie kunnen minimaliseren. Kunnen we daar veilig opereren? Wat is de kans op beschadiging en verlies van hersenfuncties? Hersenfuncties zijn bijvoorbeeld het vermogen om te bewegen, te praten, te weten waar we zijn, iets te onthouden en te leren en nog veel meer.

Dit vooronderzoek kan een paar weken, enkele maanden tot soms wel een jaar tot twee jaar duren. Dit wachten is vervelend voor u en uw kind, maar hiermee verhogen we wel de kansen op een goed resultaat. De verpleegkundig specialist epilepsiechirurgie kan u ondersteunen bij het omgaan met de emotionele druk van het wachten.

Eerst meer onderzoek

Grid-implantatie (elektrodenmatje)

Als wij de epilepsiehaard (nog) niet exact hebben bepaald, kunnen wij met een elektroden-implantatie de epilepsie goed in kaart brengen. Uw kind blijft dan enkele weken in het ziekenhuis, zodat wij de aanvallen kunnen registreren.

Elektrodenmatje op de hersenen

Wij plaatsen een elektrodenmatje (grid) van enkele vierkante centimeters direct onder de schedel op de hersenen in de buurt van de mogelijke epilepsiehaard. Dit doen we via een operatie, waarbij we een stukje schedelbot verwijderen om een luikje te maken. Wij leggen vervolgens de dunne elektrodenmatjes op de hersenen en sluiten de schedel weer. De elektrodendraden komen naar buiten en het hoofd zit in een tulband.

Operatie

De operatie geschiedt onder narcose en duurt ongeveer vier uur. De grid-implantatie is niet prettig voor uw kind. Hoofdpijn en misselijkheid komen vaak voor, zeker de eerste dagen. Door zwelling rond de wond kan een oog dicht gaan zitten.

Wada-test

Met de Wada-test leggen wij voor zeer korte tijd de activiteiten van één hersenhelft stil. Dit doen we met behulp van een kortwerkend slaapmiddel. Met de test bepalen we twee belangrijke zaken die nodig zijn om veilig te kunnen opereren:

Welke hersenhelft is dominant voor taal?Wat is het risico op geheugenproblemen door de operatie?

Uw kind wordt twee dagen (één nacht) bij ons opgenomen. Het onderzoek vindt plaats op de angiokamer van de afdeling radiologie. Vooraf kijken we of uw kind dit onderzoek wel aankan. Dit doen we via een proef Wada-test of een Wada met anesthesie. De Wada-test is heel veilig.

Proef Wada-test

U gaat samen met uw kind naar de angiokamer. De neuroradioloog en de neuropsycholoog onderzoeken dan of uw kind mee kan werken aan de echte test.

Wat gebeurt er bij de Wada-test?

Gezichtsveldonderzoek

Het gezichtsveld is dat deel van de omgeving dat u waarneemt naast het punt waarop uw ogen zich focussen. Als u naar een koffiekopje kijkt, is het omgevingsveld alles daaromheen. Door het gezichtsveld voor en na de operatie met elkaar te vergelijken, weten wij of er iets is veranderd.

Aanvalsregistratie (EEG en video)

De aanvalsregistratie bestaat uit een combinatie van continue EEG-registratie (Elektro-encefalografie) en video-opnames. Wij willen hiermee de aanvallen zo nauwkeurig mogelijk registreren, zodat we een beter idee hebben welk gebied in de hersenen de aanvallen veroorzaakt.

De aanvalsregistratie duurt een paar dagen tot een week. Het onderzoek kan in een epilepsiecentrum plaatsvinden of in de Jack Rabbit kamer van het UMC Utrecht.

De wachttijd voor een aanvalsregistratie met langdurig video-EEG kan oplopen tot enkele maanden.

MRI-scan

Een MRI-scan (Magnetic Resonance Imaging) geeft een serie doorsneden van het hoofd en de hersenen. Hiermee krijgen we een beeld van eventuele afwijkingen die de epilepsie kunnen veroorzaken. Als wij geen afwijking vinden, is het moeilijker te bepalen vanuit welk gebied de aanvallen worden veroorzaakt.

Grid-implantatie (elektrodenmatje)

Wada-test

Gezichtsveldonderzoek

Aanvalsregistratie (EEG en video)

MRI-scan

"Omdat revalideren na een beroerte topsport is"